Akupunkturen ble bragt til Europa av jesuittmunker på 14-15-hundretallet. I 1820-årene ble det undervist i metoden ved universitetssykehus i Paris, som da var verdens medisinske sentrum. I 1829 ble en avhandling om akupunktur forsvart for den medisinske doktorgrad i Uppsala. Akupunktur ble anvendt på øyeavdelingen ved Rikshospitalet allerede i 1860-70-årene.

Akupunktur slo ikke helt igjennom i etablert medisin, og frem til 1970 hadde få vestlige leger hørt om metoden.Den store interessen for akupunktur i vesten oppstod under “ping pong-diplomatiets” dager i 1970-72 i forbindelse med Nixons besøk i Kina. Siden da har akupunktur bare fått større og større oppmerksomhet i vår vestlige medisin. Det startet med interessen for akupunktur som anestesi-metode og fortsatte med akupunkturens muligheter som klinisk disiplin i medisinsk behandling.

LES MER >>