I dag utdannes over en tredjedel av Kinas leger i akupunktur og kinesisk urtemedisin, og disse arbeider i det kinesiske helsevesen side om side med leger utdannet i vestlig medisin. Akupunkturen spredte seg i århundrene etter Kristi fødsel til andre land i Asia. I dag har land som Japan, Nord- og Syd-Korea og Vietnam flere hundre år gamle akupunkturtradisjoner.
I dag er WHO i ferd med å avslutte et langt utredningsarbeid om akupunktur.. Disse WHO-“guidelines” er ment som anbefalinger til de enkelte lands helsemyndigheter og legger stor vekt på at helsepersonell må ha en grundig teoretisk og praktisk utdannelse i akupunktur og setter strenge krav både til hygiene og prosedyrer for sikker akupunkturpraksis.

<<TILBAKE