John Christian Eger har 30 års erfaring med akupunktur, og er således første generasjon akupunktør i Norge. Eger utdannet seg først til fysioterapeut for å få en plattform innen vanlig medisin, og hadde allerede da bestemt seg for å studere akupunktur. Deretter tok han en 5 års utdannelse ved The International College of Oriental Medicine i London Der var de 5 norske som studerte ved det første kullet de utdannet der.

I 1991 flyttet Instituttet til Bolteløkka Allè 3 for å kunne konsentrere seg om det han liker aller best – å behandle pasienter. Hans hverv og gründeraktiviteter er det nå heldigvis mange andre som kan ivareta.

I 2020 flyttet Instituttet til Holmenveien 2

<<TILBAKE